* Gefällt Dir diese Homepage oder meinst Du es besser zu können? Erstelle deine eigene kostenlose Homepage jetzt! *

 

 

Terminy spotkań 

Archiwum - notatki z zebrań
 


                                          Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                      Kongres Konfederacji Polski Niepodległej  

   W niedzielę 28 września 2014 roku,  w 75 rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego, odbył  się  Kongres z okazji 35-lecia KPN-u. Spotkanie miało bardzo uroczysty i podniosły przebieg a odbyło się w wypełnionej po brzegi sali Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Krakowie . W Kongresie wzięli udział trzej członkowie  Związku Weteranów Trzeciej Konspiracji 1956-1989:  były prezes Związku Janusz Fatyga, wiceprezes Piotr Radowski oraz Henryk Jaranowski. Piotr Radowski wygłosił referat,  którego celem głównym było przedstawienie aktualnej sytuacji w dzialalnosci polonijnych srodowisk wywodzących się z politycznej emigracji. W słowie wstępnym referatu przedstawił także ZWTK 1956-1989. W przeddzień Kongresu  w  Nowym  Sączu działacze kilku organizacji patriotycznych, w tym także Stawarzyszenia ZWTK, przeprowadzili akcję protestacyjną pod komunistycznym  reliktem domagając się zrealizowania, dawno (1992 r.)  podjętej, uchwały Rady Miasta o usunięciu obeliska powstałego ku „czci żołnierzy armii czerwonej”.  Protest przebiegał pod hasłem „goń z pomnika bolszewika”.

Sprawozdanie, opis i fotoreportaż z Kongresu oraz film z akcji w Nowym Sączu:

Sprawozdanie
Kraków Niezależny
Fotorelacja
Akcja w Nowym Sączu

J.W.H. - Biografia  Marzec 2012 r. 

 

 

 

 

  Wideo      Galeria      List poparcia

 

 

 

 

    Szanowny Panie Ministrze, .... Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, ... Wielce Szanowny Panie Premierze, .... 

 

 

 

Konstytucja RP

 Archiwum

 

Teneryfa - Doniosle i znaczace..... Szanowny Panie Prezesie, drodzy....

 

 

 

Jak rok rocznie od 15 lat... Uchwala XVI Forum Polonijnego... Wielce Szanowny .....

 

 

 

 

Tu powstaje strona  "Informacje" witryna ZWTK 1956-1989